Noutăți / Ce cuprinde fișa medicală necesară obținerii permisului de conducere?

După cum vă scriam în articolele precedente, pentru obținerea permisului de conducere, aveți nevoie de un dosar complet.

O componentă importantă din aces dosar o reprezintă fișa medicală. Primul pas pentru a obține fișa medicală îl reprezintă adeverința de la medicul de familie care să ateste dacă figurezi cu boli cronice în registrul medicului de familie sau nu.

Odată obținută această adeverință, poți începe evaluarea medicală într-o clinică acreditată în acest sens. Analizele necesare sunt următoarele: medicina interna, ORL, oftalmologie, ortopedie/chirurgie, neurologie, psihiatrie.

De obicei clinicile acreditate oferă toate aceste evaluări în aceeași zi, în urma unor programări prealabile. Îți recomandăm să te programezi din timp pentru a economisi timp.

După obținerea fișei medicale, puteți solicita evaluarea psihologică la un cabinet individual de psihologie. Despre această evaluare vă vom relata într-un articol separat.

În tot acest timp, nu uita să te pregătești pentru examenul theoretic pe www.codrutier.ro

Spor la învățat!

 

 

Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere sau care solicită examinarea pentru a obține permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor - următoarele conditii:

a) Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

- 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

- 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE,C1,C1E si Tr;

- 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

- 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

- 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

b) să fie apt/ă din punct de vedere medical și logic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizată prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;

d) să facă dovada că domiciliază sau că are reședința, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare București.

e) să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepțiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Observații suplimentare

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

chestionare auto permis de conducere