Noutăți / Învață legislația auto și obține punctaj maxim la examen

Legislația auto nu este deloc dificilă. Codul rutier te poate ajuta să-ți însușești foarte repede toate noțiunile necesare, astfel încât să fii pregătit/pregătită pentru proba teoretică. Indicatoarele rutieră sunt parte integrată a codului rutier și sunt esențiale pentru viața unui șofer iscusit. Pentru a trece de această probă, ai nevoie de cel 22 de puncte din 26 de puncte în total. Așadar, 21 de puncte acumulate nu-ți garantează promovarea acestei probe. Asigură-te că obții cel puțin 22.

Legislația pe care trebuie să o înveți cuprinde următoarele capitole:

  • Dispoziții generale – aici te vei familiariza cu toți termenii
  • Vehiculele
  • Conducatorii de vehicule
  • Semnalizarea rutieră
  • Reguli de circulație
  • Infracțiuni și pedepse
  • Răspunderea contravențională
  • Căi de atac împotriva procesului verbal
  • Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației locale
  • Dispoziții finale.

Legislația auto - tot ce trebuie să știi pentru a promova proba teoretică

Chiar dacă la prima vedere aceste capitole ți se vor părea destul de grele și dificil de învățat, citindu-le atent îți vei da seama că sunt logice. Orele de practică te vor ajuta să le înțelegi perfect. Așadar, nu te descuraja înainte de a începe. Familiarizează-te cu termenii, apoi aprofundează fiecare capitol în parte. Citește-l de mai multe ori și, dacă nu înțelegi ceva, roagă-ți instructorul să te ajute și să-ți explice. Nu este nimic rușinos în a cere ajutorul, cu atât mai mult cu cât acum descoperi acest nou domeniu.

Rezolvă https://www.codrutier.ro/chestionare

https://www.codrutier.ro/chestionare din anul în curs. În acest fel te vei obișnui cu modul de examinare și de rezolvare pentru a te încadra în cele 30 de minute. Citește cu atenție fiecare întrebare și, abia după ce te-ai asigurat că ai înțeles întrebarea, răspunde. Ai în vedere că unele întrebări au răspunsuri multiple, iar răspunsul este considerat corect în momentul în care sunt bifate toate variantele corecte. Multe greșeli se fac din cauza grabei sau din neatenție. Fii sigur/ă că dai tot ce este mai bun în timpul examinării teoretice și mergi cu încredere către proba practică.

Succes!

 

Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere sau care solicită examinarea pentru a obține permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor - următoarele conditii:

a) Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

- 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

- 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE,C1,C1E si Tr;

- 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

- 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

- 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

b) să fie apt/ă din punct de vedere medical și logic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizată prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;

d) să facă dovada că domiciliază sau că are reședința, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare București.

e) să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepțiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Observații suplimentare

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

chestionare auto permis de conducere