Noutăți / Ce trebuie să faci să obții permisul de conducere?

Prima condiție pentru a obține permisul de conducere este legată de vârsta minimă de 18 ani, mai puțin categoriile A1, B1, D1, D1+E si categoriile D, D+E, Tb si Tv. Desigur, te poți pregăti din timp pe www.codrutier.ro pentru examenul teoretic și poți începe pregătirea practică.

A doua condiție este legată de starea de sănătate și de starea psihică a viitorului conducător auto. Pentru a putea obține permisul de conducere va trebui să mergi să obții avizul unui psiholog, parcurgând un examen psihologic (vom scrii în detaliu despre acest examen în curând). Totodată va trebui să obții avizul medical din partea medicilor specialiști (revenim cu un articol detaliat în curând).

A treia condiție esențială este legată de pregătirea teoretică și practică despre care scriam mai sus. Noi te ajutăm cu modulul nostru de învățare să obții cunoștințele necesare pentru a conduce pe drumurile publice. Oferim și simulări de examen conforme cu cele oficiale ale DRCPIV, dar recomandăm mai întâi parcurgerea modulului de învățare, de cel puțin două ori. De partea practică se ocupă instructorii autorizați.

Ultima condiție este dovada că locuiți pe raza Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde aplicați pentru examenul de obținere a permisului de conducere.

Dosarul tău trebuie să conțină actele care să ateste cele menținoate mai sus, după cum urmează:

- cerere-tip

- fisa de scolarizare (este valabila un an de la data emiterii)

- cartificat de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data emiterii)

- actul de identitate original si copie

- chitanta de plata a taxei de examinare

- copie dupa permisul de conducere pentru cei care doresc obtinerea unei noi categorii sau subcategorii

- in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate se solicita o declaratie autentificata de un notar care sa certifice ca nu mai poseda un al permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat; de asemenea sunt necesare si documente care sa ateste resedinta in Romania

-chitanta de plata a permisului de conducere

Îți dorim succes în parcurgerea tuturor pașilor necesari și te așteptăm pe www.codrutier.ro pentru a te pregpti pentru examenul teoretic. Cu modulul de învățare odată parcurs, vei putea obține 26/26 de puncte la examen!

Spor la învățat!

 

 

Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere sau care solicită examinarea pentru a obține permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor - următoarele conditii:

a) Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

- 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

- 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE,C1,C1E si Tr;

- 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

- 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

- 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

b) să fie apt/ă din punct de vedere medical și logic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizată prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;

d) să facă dovada că domiciliază sau că are reședința, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare București.

e) să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepțiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Observații suplimentare

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

chestionare auto permis de conducere