Noutăți / Șoferii care depăşesc viteza, nu au RCA sau uită de rovinietă vor putea fi AMENDAȚI ”de la distanță”!

Șoferii care depăşesc viteza nu au RCA sau uită de rovinietă vor putea fi AMENDAȚI ”de la distanță”, prin vizionarea imaginilor din trafic.

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier. Este vorba despre Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din România, denumit e-SIGUR.

Prin intermediul acestuia, printre altele, polițiștii pot da amenzi rutiere ”de la distanță”, prin vizionarea imaginilor audio-video și cu proces-verbal electronic.

De asemenea, vor putea fi montate și operaționalizate și camere fixe de înregistrare a vitezei. Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din România va avea 1000 de sisteme de verificare a vitezei, alte 300 de radare mobile și 500 camere de luat vederi, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de miercuri.

Implementarea sistemului este un jalon asumat prin PNRR și va asigura ”procesarea automată a datelor de monitorizare a traficului rutier, urmând să semnalizeze încălcările normelor de circulație pe drumurile publice, să identifice autovehiculele supuse procesului de confiscare sau căutate de autorități sau care circulă fără achitarea rovinietei”, potrivit sursei citate.

Actul normativ reglementează monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice din România, într-un sistem integrat, și condițiile în care pot fi utilizate datele colectate cu ocazia monitorizării. Noul Sistem integrat de monitorizare se va numi e-SIGUR și va fi complementar sistemelor inteligente de transport.

Prin sistemul e-SIGUR se vor procesa automat datele de monitorizare a traficului rutier, acesta urmând să semnalizeze încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, să identifice vehiculele supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care circulă fără achitarea tarifului de utilizare/trecere a rețelei de drumuri sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară,
Sistemul va fi parte integrantă a centrului care asigură monitorizarea traficului rutier pe drumurile de interes național, administrate de către CNAIR, și va permite procesarea manuală, de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române, a datelor colectate, aceștia având competență teritorială generală de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Totodată, actul normativ reglementează și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, constatate cu ajutorul e-SIGUR, în format electronic, sub semnătură electronică calificată. Prin proiectul de lege se va modifica Codul rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare), astfel încât să fie posibilă comunicarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit ca înscris în formă electronică, cu ajutorul unor platforme informatice.
Prin instituirea sistemului e-SIGUR, se întărește colaborarea între instituțiile responsabile cu managementul traficului, în vederea creșterii nivelului de siguranță rutieră. De asemenea,  prin intermediul e-SIGUR, bazele de date ale mai multor instituții devin interoperabile, ceea ce contribuie la procesul de digitalizare a României.

Sistemul e-SIGUR va fi operaționalizat în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a proiectului de lege.
Cheltuielile pentru dezvoltarea, după caz instalarea, administrarea şi operarea e-SIGUR se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe și alte surse de finanțare constituite potrivit legii. Actul normativ reprezintă îndeplinirea unui jalon asumat prin PNRR.

De ce și cum se face monitorizarea traficului rutier prin sisteme inteligente

Monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice se face prin sistemele de transport inteligente, cu următoarele scopuri:

 • supravegherea și controlul respectării normelor de circulație pe drumurile publice, inclusiv constatarea încălcării acestora
 • identificarea unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară
 • stabilirea măsurilor necesare desfășurării fluente și în siguranță a circulației rutiere
 • reducerea factorilor de risc care pot afecta transporturile cu caracter special sau care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice, constituirea și adaptarea dispozitivelor de pază și ordine publică
 • administrarea drumurilor publice prin identificarea timpurie a factorilor care pot afecta starea părții carosabile și stabilirea unor măsuri preventive pentru diminuarea consecințelor
 • protejarea spațiilor de servicii și a parcărilor amplasate de-a lungul drumurilor publice
 • limitarea fenomenului de degradare a părții carosabile.

Sistemul e-SIGUR: Condițiile generale de funcționare

Sistemul e-SIGUR este definit ca un ansamblu de sisteme informatice, infrastructură de comunicații, elemente de interconectare și interoperabilitate cu alte sisteme informatice, platforme hardware și software pentru stocare, procesare automată, procesare manuală, preluare, afișare și transmitere de date, mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic și capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor.

De asemenea, este parte integrantă a centrelor de management al traficului pe drumurile de interes național, administrate de către CNAIR.

CNAIR asigură în cadrul centrelor dezvoltarea, funcţionarea, mentenanța și orice alte activități legate de administrarea e-SIGUR, cu excepția capabilității și/sau a serviciilor de imprimare masivă și comunicare a documentelor.

e-SIGUR asigură în mod automat și preluarea, respectiv afișarea datelor și informațiilor din cadrul sistemelor de transport inteligente gestionate de fiecare centru în parte.

Camere fixe sau mobile

Monitorizarea traficului rutier constă în colectarea de date cu ajutorul unor mijloace tehnice fixe sau mobile, procesarea automată și manuală, precum și valorificarea acestor date de către autoritățile publice.

”Datele sunt obținute prin intermediul echipamentelor/ ansamblelor de echipamente care permit colectarea automată a imaginilor, a sunetului, a informațiilor privind viteza de deplasare a unui vehicul, a informațiilor privind condițiile meteo ori a altor informații relevante pentru scopul monitorizării traficului rutier.

Aceste echipamente/ ansamble de echipamente pot fi:

 • camere video/ sisteme de televiziune cu circuit închis
 • cinemometre
 • bucle inductive
 • stații meteo rutiere
 • senzori/ sisteme pentru cântărire în mișcare
 • senzori/sisteme de măsurare folosind tehnologia doppler/lidar”, se arată în proiectul de lege.

În vederea creșterii eficienței sistemelor de transport inteligente este necesară instituirea unui sistem integrat și interoperabil pentru monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice, potrivit documentației.

În proiect se arată că, ”pentru colectarea datelor de monitorizare a traficului rutier, prin e-SIGUR se utilizează mijloace tehnice, deținute cu orice titlu de CNAIR”. CNAIR se asigură că mijloacele tehnice fixe destinate măsurării vitezei care furnizează date către e-SIGUR sunt omologate și verificate metrologic, potrivit normelor în vigoare.

Mijloacele tehnice sunt amplasate pe drumurile de interes național, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), direct sau prin CNAIR. În cazul drumurilor naționale și autostrăzile nou-construite, administrarea se poate realiza de către MTI și prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat. Amplasarea de mijloace tehnice se realizează cu avizul poliției rutiere.

CNAIR are obligația de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existența mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.

Montarea mijloacelor tehnice se va semnaliza, corespunzător normelor în vigoare, prin instalarea, înaintea locului amplasării, a unui indicator de informare de către CNAIR.

Conectare cu alte baze de date

e-SIGUR se interconectează cu:

 • Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate
 • Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
 • Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple
 • Platforma informatică EUCARIS (Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere)
 • Bazele de date ale Poliției Române, privind evidența vehiculelor supuse confiscării, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară
 • Bazele de date a sistemului SIEGMCR – Sistem Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control Rovinietă

e-SIGUR poate colecta și datele de monitorizare a traficului rutier obținute cu mijloacele tehnice din dotarea Poliției Române, indiferent de categoria de drum public monitorizată.

Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, e-SIGUR se poate interconecta, în condițiile stabilite prin lege, cu alte sisteme de monitorizare și control, în scopul furnizării către acestea a datelor de monitorizare a traficului rutier.

Ce date colectează e-SIGUR

Mijloacele tehnice colectează automat următoarele date de monitorizare a traficului rutier:

 • imagini
 • sunete
 • informații privind viteza de deplasare a vehiculelor, mase și gabarit
 • informații privind condițiile atmosferice
 • semnalizarea rutieră și starea infrastructurii rutiere
 • informații privind locul și timpul colectării

e-SIGUR procesează automat datele de monitorizare a traficului rutier colectate și datele cuprinse în sistemele informatice amintite și creează semnalări privind:

 • posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice sau posibila prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară
 • posibila prezență în trafic a unor vehicule care circulă fără achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri

Semnalările privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:

 • limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum
 • interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare
 • semnificaţia culorii roşii a semaforului
 • interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată
 • trecerea la nivel cu calea ferată
 • interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice
 • controlul achitării tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale (rovinieta)

În cazul în care pe drumul public se creează restricții sau limitări temporare, CNAIR are obligația de a corela funcțiile e-SIGUR cu acestea.

Polițiștii pot da amenzi pe baza imaginilor vizonate pe camere

e-SIGUR permite procesarea manuală, de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române, a semnalărilor și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate.

Procesarea se face prin platformele software ale Poliției Române, în cadrul dispeceratelor de monitorizare.

Polițiștii rutieri din cadrul dispeceratelor de monitorizare au competență teritorială generală de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale, se mai arată în textul de lege.

”În cazul în care, prin procesarea manuală a semnalărilor privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste semnalări, polițistul rutier constată săvârșirea unor contravenții prevăzute de Codul Rutier, acesta întocmește, cu ajutorul platformelor software la care are acces, documentele necesare parcurgerii procedurii de identificare a contravenientului și, după caz, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale”, prevede proiectul.

Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale se întocmește în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori sau a obiecțiunilor contravenientului, ca înscris în formă electronic.

”Decizia privind aplicarea unei sancțiuni contravenționale nu se va lua automat de către e-SIGUR, ci va fi rezultatul unei procesări manuale făcute în mod conștient de către un polițist specializat (polițist rutier), pe baza prevederilor legale incidente.

Astfel, atât constatarea săvârșirii contravenției, cât și întocmirea procesului-verbal sunt activități deliberate ale agentului constatator, pentru fiecare caz în parte.

Totodată, interconectarea cu alte sisteme de monitorizare și control se va face numai în condiții stabilite prin lege, asigurându-se astfel condițiile necesare respectării exigențelor de protecție a datelor cu caracter personal”, se mai arată în document.

Procesul verbal de contravenție, cu semnătură electronică

Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, constatate cu ajutorul e-SIGUR, se întocmește în format electronic, sub semnătură electronică calificată.

”Semnătură electronică calificată ataşată unui înscris în format electronic pentru care forma scrisă este cerută de lege ad validitatem îndeplineşte aceeaşi funcţie întocmai semnăturii olografe pe înscrisul imprimat pe suport hârtie şi, în plus, aduce garanţii suplimentare, de unicitate, identitate, securitate, integritate, neputând fi repudiată de autorul său”, potrivit proiectului.

Prin modificare a Codului Rutier, se introduce în lege posibilitatea de comunicare a procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit ca înscris în formă electronică, cu ajutorul unor platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.

Imagini anonimizate și protecția datelor

Imaginilor procesate li se aplică tehnici de anonimizare a feței conducătorului vehicului, a pasagerilor, precum și a celorlați participanți la trafic. Imaginea conducătorului vehiculului se prelucrează numai în scopul stabilirii identității acestuia, dacă aceasta nu s-a putut stabili în procedura de identificare ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la identitatea stabilită, prevede proiectul.

Semnalările și datele de monitorizare a traficului rutier aflate în legătură cu acestea se stochează pentru o perioadă de un an, apoi sunt șterse automat, prin proceduri ireversibile, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei legi se stochează pe teritoriul României.

Personalul CNAIR și al Poliției Române este instruit cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la e-SIGUR și, ulterior, cel puțin o dată pe an.

e-SIGUR este dezvoltat astfel încât să păstreze evidența prelucrărilor realizate, astfel încât să fie posibilă identificarea personalului care le-a realizat.

Evidența se păstrează cinci ani, cu excepția cazurilor de natură judiciară.

Monitorizarea video a traficului rutier se realizează astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată mai mult decât este inerent procesului de monitorizare a traficului rutier pentru scopurile prevăzute.

Context și justificare pentru noi măsuri de siguranță rutieră

În expunerea de motive se arată că, potrivit Comisiei Europene, în perioada 2010-2020, România s-a regăsit pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește siguranța rutieră.

De asemenea, conform ultimelor date statistice, România a înregistrat, în anul 2021, 93 de decese/1 milion de locuitori, ceea ce ne menține pe ultimul loc.

Se mai amintește că, la nivelul CNAIR, a fost elaborată o cartografiere a zonelor de risc situate pe rețeaua națională de transport rutier, însoțită de intervenții specifice.

Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, Guvernul României și-a asumat în cadrul PNRR adoptarea unor modificări legislative pentru monitorizarea încălcărilor legislației rutiere prin mijloace automate (camere video, senzori).

Prin implementarea sistemului se va asigura și aplicarea de către autoritățile române competente a prevederilor Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, se precizează în documentație.

”Totodată, instituirea sistemului va avea și un puternic rol preventiv, atât prin semnalizarea prezenței sistemelor de detecție cât și prin utilizarea componentelor sale în vederea dispunerii unor măsuri specifice raportate la condiții meteo nefavorabile sau periculoase, evenimente rutiere sau de altă natură care pun în pericol circulația pe sectorul respectiv de drum”, potrivit sursei citate.

Operaţionalizarea e-SIGUR se face în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii

chestionare auto Drpciv Drpciv Chestionare permis de conducere