Noutăți / Testul psihologic - în ce constă și de ce este necesar?

Avizul psihologic

Cum te pregătești pentru evaluarea psihologică?

Ce este o evaluarea psihologică?

Ce este un aviz psihologic?

Evaluarea psihologică a persoanelor care solicită permis auto pentru categoriile stabilite de codul rutier (A, AM, A1, A2, B, BE, B1, C, C1, CE, C1E, D, D1. D1E). Această testare a conducătorilor auto se realizează la solicitarea angajatorului/instituției abilitate – sesizare, accident, angajare, redobândire permis auto suspendat sau anulat sau înscrierea pentru obținerea permisului de conducere.

Evaluarea psihologică este un proces de testare care utilizează o combinație de tehnici pentru a ajuta la găsire unor ipoteze despre o persoană și despre comportamentul, personalitatea și capacitățile acesteia. Evaluarea psihologică este efectuată de un psiholog licentiat, psihologii find singurii profesioniști instruiți special pentru a efectua și a interpreta astfel de teste psihologice.

Un aviz psihologic este un document care atestă fapul că individul este apt pentru a conduce autovehicule.

Pentru a obține un aviz psihologic este suficientă o ședință de evaluare. Psihologul îți va pune o serie de întrebări pentru a analiza felul în care gândești și a te cunoaște mai bine. Apoi vei fi rugat să faci o serie de teste cu același scop. Sedința durează, în medie în jur de o oră, dar timpul se poate prelungi sau scurta în funcție de particularitățile ce țin de personalitatea clientului. Tarifele unei astfel de ședință diferă în funcție de județ.

În cazul obținerii permisului de conducere, avizul psihologic este obligatoriu. Acesta confirmă sănătatea mintală a persoanei și crește gradul de încredere acordată în acesta. Evaluarea psihologică la obținerea permisului auto va urmări capacitățile cognitive, psihomotorii, de reglare și autoreglare, precum și a trăsăturile de personalitate necesare formării și consolidării comportamentului specific activității de conducere auto. Examenul psihologic va stabili nivelul în care este valorizat comportametul de securitate rutieră a potențialului șofer. În acest sens sunt evaluate calitățile perceptive și ale atenției (precizia, concentrarea, eficiența, mobilitatea, distributivitatea), memoria imediată, timpul de reactie, vigilența, coordonarea senzoriomotorie, autocontrolul, capacitatea de învățare motorie, rezistența la factorii perturbatori, nivelul global de performanță (nivelul abilităților psihomotorii), precum și atitudinea față de risc, echilibrul emotional și nivelul de rezistență la stres.

În cazul conducătorilor auto, consilierea psihologică are scopul de a conștientiza punctele slabe și de a gasi modalități compensatorii de care individul dispune pentru a-și construi o strategie individualizată în procesul de conducere a autovehiculelor. Consilierea poate veni în întâmpinarea conducătorului auto prin pregătirea psihologică în scopul realizării unei bune calibrări între stilul de conducere auto și solicitările din traffic, cu respectarea codului rutier.

Înainte de prezentarea la examenul psihologic nu se consumă băuturi alcoolice și nici alte substanțe sau medicamente care pot altera sau modifica comportamentul. În momentul în care individul se prezintă la testare trebuie să fie odihnit și fără alte stări sau condiții care pot fi incompatibile cu calitatea de persoană examinată psihologic.

Succes în parcurgerea chestionarelor auto pe www.codrutier.ro!

 

Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere sau care solicită examinarea pentru a obține permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor - următoarele conditii:

a) Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

- 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

- 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE,C1,C1E si Tr;

- 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

- 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

- 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

b) să fie apt/ă din punct de vedere medical și logic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizată prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;

d) să facă dovada că domiciliază sau că are reședința, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare București.

e) să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepțiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Observații suplimentare

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

chestionare auto permis de conducere